Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je RUMAKO s.r.o., IČ: 24852139, se sídlem Hvězdářská 512/4, Praha 5 - Velká Chuchle.

Kontaktní údaje správce jsou:

Hvězdářská 512/4, Praha 5 - Velká Chuchle, e-mail: info@rumako.cz, +420 775 654 011.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Prohlašujeme, že veškeré naše interní procesy týkající se zpracování vašich osobních údajů probíhají v naší společnosti v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jsou zároveň plně v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?

Společnost shromažďuje především následující údaje: emailovou adresu, jméno, příjmení, telefonický kontakt, adresu doručení.

Výše uvedené osobní údaje musíme zpracovávat nejen za účelem vaší identifikace, autorizace a provozování vašeho zákaznického účtu, bez kterého není možné využívat našich služeb, ale i ze zákona s ohledem na plnění zákonných povinností vyplývajícíh z obchodních vztahů nezbytných pro plnění smluvních vztahů.

Ze stejných důvodů tyto údaje sdílíme se společnostmi spolupracujícími s námi na úspěšném vyřízení Vaší zakázky, jsou jimi: FOFR CZ (prostřednictvím společnosti Lorenc Logistic), Najbert kurýrní služba, Wakestone logistics.

Informace o Vaší objednávce je součaně předávána společnosti Heureka.cz, která Vás 10 dnů po nákupu kontaktuje s dotazníkem o spokojenosti s nákupem.

Údaje, které získáváme prostřednictvím webových analytik Google nebo analytických pixelů společnosti Facebook, jsou zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů a není proto požadován váš souhlas s tímto zpracováváním. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Více o ochraně osobních údajů společností Google a Facebook najdete v jejich zásadách.

Jak používáme osobní údaje pro marketing?

Zpracování údajů pro marketingové a obchodní účely RUMAKO s.r.o. představuje zejména činnosti spočívající v třídění údajů pro účely zákaznické podpory, uchování údajů a typovém chování, vypracování anonymizovaných analýz, vytváření cílených nabídek a dále samotné oslovení zákazníka přímo společností RUMAKO s.r.o. s obchodními nabídkami produktů a služeb – písemně, telefonicky, SMS, internetovou reklamou a elektronickou komunikací.

Rádi bychom Vás dále informovali, že Vámi sdělené osobní údaje - email, zpracováváme pouze pro účely zasílání newsletterů a dále s ním nijak nenakládáme. Vaše osobní údaje pouze předáváme našemu obchodnímu partnerovi, firmě SmartSelling a.s., jejímž prostřednictvím Vám newslettery rozesíláme.

Newslettery Vám zasíláme jednou až dvakrát měsíčně, jeho obsahem jsou obvykle novinky nebo akční nabídky pro naše zákazníky.

Souhlas je účinný ode dne jeho udělení po dobu využívání služeb společnosti RUMAKO s.r.o., nejdéle pak 5 let, pokud jej písemně neodvoláte. 

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat od společnosti RUMAKO s.r.o. jaké osobní údaje zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžadovat přístup k těmto údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mnohokrát děkujeme a těšíme se na Vaše další návštěvy na naší prodejně nebo na e-shopu!

Dále nám dovolte Vás informovat o Vašich právech, jakožto subjektů údajů:

A. právo na přístup k osobním údajům

Jakožto subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, a to zejména získání potvrzení o zpracovávání Vašich osobních údajů a informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovanou dobu uložení osobních údajů či sdělení kritéria pro určení doby, informace o zdroji osobních údajů, informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

B. Právo na opravu a výmaz osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a výmaz osobních údajů, ledaže existuje důvod pro jejich zpracování.

C. Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

a) jestliže popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) jestliže jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

D. Právo vznést námitky proti zpracování

Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanovení. Stejně tak máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.

E. Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost je možné podat u dozorového úřadu příslušného zejména dle a) obvyklého bydliště, b) místa výkonu zaměstnání nebo c) místa, kde došlo k údajnému porušení. Více informací na stránkách www.uoou.cz.

F. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na přenositelnost údajů, je-li to technicky proveditelné a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

G. Poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro zasílání newsletterů a zpracování není nezbytné k plnění zákonné povinnosti.

Cookies

Funkční (povinné)

Povinné - nelze zrušit výběr. Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Statistické

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace

Marketingové

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran

Cookies používané na našem webu

Název Účel Poskytovatel Vypršení
last_visited_id Optimalizace pro uchovávání košíku produktů mezi navštěvami eshopu. Sun-shop Session
jstree_load Pro práci se stromem eshopu Sun-shop Session
jstree_open Pro práci se stromem eshopu Sun-shop Session
Popup_# Pro práci s vyskakovacím oknem. Aby nevyskakovalo pokaždé. Sun-shop Session
mobileVersion Ukazatel zobrazení pro mobilní verzi Sun-shop Session
sunshop2016 Identifikace uživatele při průchodu eshopu. Nutné k uložení obsahu košíku a veškerých funkcí, vyžadující fungování stránky jako eshopu. Sun-shop Session
ssupp.vid Smartsupp chat identifikátor Smartsupp Session
ssupp.visits Smartsupp chat identifikátor Smartsupp Session
_gid Google analytics ID - statistiky návštěvnosti. Google 2 roky
_ga# Google analytics ID - statistiky návštěvnosti. Google 2 roky
_utma / _utmb / ... _utmz Google analytics ID - statistiky návštěvnosti. Google 2 roky

Doprava ZDARMA Při nákupu nad 1000 Kč
95 000 položek skladem Připraveno na cestu k vám
12 000+ zákazníků Spokojenost na prvním místě
Do 24 hodin u vás Na rychlosti u nás záleží
Ověřeno milovníky rumu 98 % zákazníků nás doporučuje na Heureka.cz